BL

Wat is die take van die Beheerliggaam?
Alles wat in en om ’n skool plaasvind, word hoofsaaklik deur die Suid-Afrikaanse Skolewet gereguleer.
Die skoolbeheerliggaam speel ’n kernrol in die opstel van ’n aantal beleide, onder meer die toelatingsbeleid, die taalbeleid, die godsdiensbeleid en die skool se gedragskode.
Die beheerliggaam is ook betrokke by die aanstel van personeel by die skool en die bestuur van skoolfinansies. 
Die bevordering van die skool se belange en die voorsiening van onderwys van gehalte. 
’n Beheerliggaam tree te alle tye in die skool se belang op en dat ’n lid van ’n beheerliggaam persoonlike aanspreeklikheid kan opdoen indien hy/sy hierdie vertrouensverhouding sou skend. 
Dit is ook belangrik om te verseker dat die lede wat tot die beheerliggaam verkies word, persone  met integriteit sal wees wat die skool se belange op die hart dra.

Uit wie bestaan die Beheerliggaam?
Die lede van die beheerliggaam van ’n gewone openbare skool bestaan uit: 
      (a) ouers van leerders by die skool; 
      (b) opvoeders by die skool; 
      (c) personeellede by die skool wat nie opvoeders is nie; 
      (d) die hoof, in sy of haar amptelike hoedanigheid
  

Tuisblad | Akademie | Aktiwiteite | Skoolinligting | Kontak Ons

© Kopiereg Laerskool Baanbreker. Alle regte voorbehou. Webblad ontwerp en gehuisves deur LIT Creations. U is besoeker nommer: 241990